Ailenin önemi ve işlevleri

aile neden önemli, ailenin toplumdaki yeri, ailenin işlevleri nelerdir

Endüstrileşmiş Batı toplumların da aile kurumu için tehlike çanları çoktan çaldırılmaya başlanmıştır. Bazıları ise aileyi korumaya değip değmeyeceğini ciddi olarak sorgulamışlardır (ör., Etzioni, 1977). Çekirdek aileyi yapı olarak/ iş ve ev yaşamını kesinlikle ayırması, hiyerarşik ve bürokratik güç ilişkileri, paylaşılan değer ve yaşam biçimleri ile kitle-üretim toplumuna mükemmel bir uyum olarak görenler için bu yapı çökmüştür (Toffler, 1981). Toffler bunu ekonominin artık bilgi ve hizmete dayalı olmasına bağlar. Başka fütüristlere göre de hiç değilse ABD’de şimdiden gözlenen ve hızla çoğalan tek ebeveynli, nikahsız, çocuksuz, yeniden evlenmiş, eşcinsel, ayrı oturan, çok eşli ve diğer olasılıklar, geleneksel aile modelini 21. yüzyılda son derece azınlıkta bırakacak (ör., Cherlin ve Furstenberg, 1983).aile neden önemli, ailenin toplumdaki yeri, ailenin işlevleri nelerdir

Oysa dünya nüfusunun ayda 7.5 milyon artmaya devam edeceği bilinse de, hemen bütün toplumlarda, pek çok çevresel/ ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik sorununun entelektüel olarak bilincinde olan çiftler bile en az bir çocuk doğurmak veya yetiştirmek istemektedirler. Bu belki de en gelişmiş” ülkelerde dahi, çocuğa verilen toplumsal veya kişisel/ psikolojik var kalımsal değerin (survival Value) yüksek olmasından ötürüdür. Çocuk yetiştirmek söz konusu olduğun da da geleneksel aile modelinin, diğer modellere oranla dayanıklılığı daha görünmektedir. Ailenin en tehdit altında olduğu söylenen ABD (Amerikan Rüyası) dahil, bütün toplumlar da aile idealize edilir, devlet politikalarınca da korunur. T.C. Anayasa’sında da “Aile Türk toplumunun temelidir”. Çeşitli yasal düzenlemeler, aile ve çocuklar için sosyal yardım hizmetleri, tazminat ve imtiyazlar, ders kitapları, denetimler, medya, vb. yollar ile aile yaşamı toplumda özendirilmektedir.

Aileye toplum da bu kadar önem verilmesi sebepsiz değil, gördüğü ve toplumca, devletçe de kurumdan üstlenmesi beklenen ve düzenlenen işlevlerdendir. Örneğin, Türk Aile Yapısı İhtisas Komisyonu Raporu (1989) aileyi bireylerin cinsel, psikolojik, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini karşılama, topluma uyum ve katılımlarını sağlama işlevleri ile tanımlar ve sorumlu görür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*